pale impregnowane
13.10.2023

Pale impregnowane

Impregnowane pale drewniane wykorzystywane są w naszej firmie JB Plus do budowy konstrukcji przeciwdeszczowych i konstrukcji przeciwgradowych.

Ciśnieniowo-próżniowa metoda impregnacji drewna należy do najlepszych i najbardziej skutecznych sposobów zabezpieczania drewna przed czynnikami atmosferycznymi.

Zanurzeniowa czy powierzchniowa impregnacja nie zapewnia długotrwałej skutecznej ochrony drewna przed szkodnikami, ponieważ impregnat pokrywa jedynie powierzchnię drewna i jest podatny na wymywanie. 

Impregnacja ciśnieniowa drewna

Impregnacja ciśnieniowa polega na tym, że w hermetycznie zamkniętym zbiorniku (autoklawie), w którym umieszczone jest drewno, wytwarza się najpierw podciśnienie, następnie autoklaw wypełnia się całkowicie cieczą impregnacyjną, która jest pompowana tak, aby powstało nadciśnienie wtłaczające impregnat w głąb drewna. Proces impregnacji trwa nawet kilka godzin, ponieważ pompy wtłaczające impregnat zatrzymują się po uzyskaniu zadanego ciśnienia, a potem, kiedy ciśnienie w autoklawie opada bo impregnat wnika w drewno, pompy włączają się na nowo i doprowadzają ciśnienie w autoklawie do wielkości pożądanej. Takich cykli jest nawet kilkadziesiąt.

W przypadku sosny nasycona zostaje bielasta, czyli zewnętrzna warstwa drewna, co oznacza, że impregnat dochodzi aż do samego rdzenia – twardzieli, której nie impregnuje się.

pale impregnowane

Etapy impregnacji drewna

Proces impregnacji przebiega w 4 etapach:

  1. wprowadzenie drewna do autoklawu,
  2. wytworzenie podciśnienia w komorze impregnacyjnej,
  3. wtłaczanie pod ciśnieniem impregnatu do drewna,
  4. krótkie wytworzenie podciśnienia aby osuszyć drewno z nadmiaru impregnatu.
autoklaw

W tak zaimpregnowanym drewnie, po kilkunastu dniach zachodzi proces krystalizacji, w wyniku czego preparat nie jest w późniejszym okresie wymywany przez wodę, dzięki czemu nie dostaje się do gleby.

Klasy impregnacji drewna
Rozróżniamy pięć klas impregnacji drewna zależnie od zamierzanego sposobu użytkowania drewna:

I klasa odnosi się do drewna nienarażonego na kontakt z ziemią i nie będącego bezpośrednio pod wpływem warunków atmosferycznych – wewnętrzne elementy budowlane (m.in. więźba dachowa). Zabezpieczenie przeciwko owadom.

II klasa – drewno nienarażone na kontakt z ziemią i nie będące pod wpływem warunków atmosferycznych, możliwe przejściowe zawilgocenie – wewnętrzne i zewnętrzne elementy budowlane (dotyczy m.in. więźby w trakcie budowy – do momentu ułożenia pokrycia). Zabezpieczenie przeciwko owadom i grzybom.

III klasa odnosi się do drewna nie mającego kontaktu z gruntem, narażonego na czynniki atmosferyczne – zewnętrzne elementy budowlane, wewnętrzne elementy budowlane w pomieszczeniach wilgotnych. Zabezpieczenie przeciwko owadom, grzybom i wymywaniu.

IV klasa – elementy drewniane będące w stałym kontakcie z gruntem i (lub) wodą, także gdy znajdują się pod osłoną. Zabezpieczenie przeciwko owadom, grzybom, wymywaniu i próchnicy.

V klasa dotyczy drewna mającego kontakt z wodą morską. Zabezpieczenie przeciwko owadom, grzybom, wymywaniu i próchnicy.

zakład przetwórstwa drzewnego

Czym impregnować drewno?

Do impregnacji drewna używane są profesjonalne środki do impregnacji próżniowo-ciśnieniowej i zanurzeniowej drewna, stosowanego na wolnym powietrzu lub pod dachem. Stosujemy go w budownictwie, przemyśle, górnictwie, np.: (maszty, paliki, palisady, drewno budowlane, fasady, płoty, parkany). Środek należy stosować w przypadku narażenia drewna na szkodliwe czynniki zewnętrzne. Żeby poprawnie przeprowadzić proces impregnacji trzeba przeprowadzić w autoklawach - specjalnych zbiornikach do impregnacji ciśnieniowej.

Sposób impregnacji stosowany przy impregnacji dostarczanych przez naszą firmę palach polega na całkowitym nasyceniu impregnowanego drewna impregnatem, co oznacza, że proces zostaje zakończony dopiero wtedy, kiedy drewno nie przyjmuje już impregnatu. W efekcie wtłaczamy w drewno większą ilość impregnatu niż przewidują normy (np. normy dla IV klasy impregnacji drewna o grubości pow. 8 cm przewidują 8 kg impregnatu na metr sześcienny, a statystyczne zużycie preparatu w zakładzie  to 10 kg na metr sześcienny). Dzięki temu, jesteśmy pewni, że oferujemy produkt najwyższej jakości i każdy zaimpregnowany palik jest w pełni wysycony impregnatem.