Ochrona_przeciwgrdowa_Biala_Rawska_3
09.06.2023

Skuteczne metody ochrony sadów owocowych przed gradem

Sadownictwo jest ważną gałęzią rolnictwa, a sady owocowe stanowią cenny zasób gospodarczy dla wielu regionów na całym świecie. Jednak coraz częstsze występowanie nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych, takich jak grad, stawia sadowników przed wyzwaniem ochrony swoich upraw.

Grad może spowodować znaczne straty w plonach, powodując uszkodzenia owoców, zniszczenie liści i łodyg drzew, a nawet całkowite zniszczenie sadu. W tym artykule przedstawimy skuteczne metody ochrony sadów owocowych przed gradem, które mogą pomóc sadownikom minimalizować straty i zachować wydajność swoich upraw.


Monitorowanie pogody

Monitorowanie prognoz pogody jest kluczowe dla skutecznej ochrony sadów owocowych przed gradem. Wiele regionów ma już systemy monitorowania i wczesnego ostrzegania przed gradobiciem. Sadownicy powinni korzystać z tych systemów i regularnie sprawdzać prognozy pogody. Jeżeli istnieje ryzyko wystąpienia gradu, można podjąć odpowiednie działania zapobiegawcze.

Instalacja siatki ochronnych

Jedną z najskuteczniejszych metod ochrony sadów przed gradem jest instalacja specjalnych sieci ochronnych. Takie sieci, wykonane z wytrzymałych materiałów, są montowane nad sadami, tworząc fizyczną barierę dla opadających kulek gradu. Sieci te są zwykle przezroczyste, co pozwala na swobodny dostęp światła i opadów deszczu, niezbędnych dla wzrostu i rozwoju roślin. Instalacja sieci ochronnych wymaga pewnego nakładu finansowego, ale może przynieść skuteczną ochronę przed gradem i minimalizować straty. Czytaj więcej na temat systemu przeciwgradowego JB Plus.

Ochrona sadów owocowych przed gradem stanowi nieodłączną część pracy sadowników. Monitorowanie prognoz pogody i instalacja folii ochronnych, które można zastosować w walce z gradem. Warto jednak pamiętać, że żadna metoda nie zapewni pełnej ochrony, dlatego sadownicy powinni stosować kombinację różnych strategii, aby minimalizować straty i zachować wydajność swoich sadów owocowych.
 

Chcesz wiedzieć więcej na temat systemów przeciwgradowych? Skontaktuj się z nami - JB Plus.

Ochrona_przeciwgrdowa_Biala_Rawska_3